https://nusratsahib.com » Music
Nami Danam Che Manzil Bood
by NusratSahib.Com

Nami Danam Che Manzil Bood shab jae k mann boodum ba harr soo raqs-e-bismil bood shab jae k mann boodam

https://nusratsahib.com » Music
Na Man Behooda Girde Kocha
by NusratSahib.Com

Na man behooda girde kocha Wa bazaar megardam Mazaj-e-ashiqee daram paye dildar megardam

https://nusratsahib.com » Music
Tanam Farsooda Jaan Para
by NusratSahib.Com

Tanam Farsooda Jaan Para Ze Hijra Ya Rasulullah Dillam Paz Murda Aawara Ze Isyaa. Ya Rasulullah!