https://nusratsahib.com/music/play=135zbn1llfwve8l
Meri Bhi Suno Sab Ke Dukh Dard
by Meri Bhi Suno Sab Ke Dukh Dard

Meri Bhi Suno Sab Ke Dukh Dard